Från och med idag…

dec 1, 2021   //   by Joakim   //   Nyheter  //  No Comments

Skor på i travet från 1 december

Från och med onsdag 1 december måste alla travhästar tävla med skor i Sverige,
Det så kallade ”barfotaförbudet” gäller fram till den sista februari.

2015 införde Svenskt Travsport ett barfotaförbud för samtliga hästar i Sverige under vintermånaderna december, januari och februari.
Under onsdagen är det dags igen. Från och med då ska alla hästar på landets samtliga travbanor ha skor på hovarna.
”Från och med 1 mars 2022 är det åter fri balans. För tvååriga hästar gäller barfotaförbudet självklart fortfarande året runt”, skriver Svensk Travsport i en pressrelease.
Hästskor finns i många olika former och material. En plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt, skriver travförbundet.
Ur pressreleasen som Svenskt Travsport skickat ut: ”Definitionen av vad som är ett godkänt beslag under perioden är den samma som tidigare, alltså att det ska vara: en sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis päronsko, flappsko eller tåöppen sko”.

Vad tränarna ska tänka på
Svensk Travsport informerar tränarna:
”Du som tränare behöver tänka på följande under perioden: Du behöver inte rapportera in skoinfo på inskrivningen, alla system kommer ha skor runt om som normalläge under förbudstiden. Beslagen på alla segrande hästar kommer att kontrolleras efter loppet och dessutom genomförs det stickprovskontroller bland övriga hästar både före och efter loppet. Precis som i fjol kommer samtliga hästar i STL-loppen kontrolleras före start. Om en häst saknar beslag på någon eller några hovar beslutar måldomarnämnden om hästen ej varit startberättigad. Om så är fallet kommer hästen att fråndömas eventuellt vunnet pris. Detta kommer dock inte ha någon påverkan på totoresultatet. 
Om någon skulle bryta mot förbudet vid enstaka tillfällen kommer tränaren att få 5 000 kronor i böter. Om det sker vid upprepade tillfällen kommer tränaren anmälas till STAD (enligt §71 i tävlingsreglementet).”

Svensk Travsport

Leave a comment