Känns naturligt…

nov 28, 2018   //   by Joakim   //   Blogg  //  No Comments

Tvångsstartsummor försvinner från årsskiftet

På torsdagens styrelsemöte i ST klubbades beslutet att hästar som importeras efter årsskiftet 2018/2019 inte kommer att belastas med tvångsstartsumma.

Enligt det nuvarande tävlingsreglementet, § 14, ska hingstar och valacker som importerats från Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA och som inte uppfyller importkraven belastats med tvångsstartsumma när de kom till Sverige. Under de senaste åren har det bara varit några få hästar som inte har uppfyllt importkraven. Torsdagens styrelsebeslut gör att dessa inte kommer att påföras för hästar som importeras från ovan nämnda länder efter årsskiftet.

Reglementsändringen är en del i harmoniseringsarbetet inom Norden. Danmark har sedan tidigare tagit bort tvångsstartssummorna och i Norge kommer frågan att slutligt behandlas på DNT:s styrelsemöte den 7 december.

Hästar som redan är importerade till Sverige eller de övriga nordiska länderna kommer inte att påverkas av det nya reglementet, utan dessa kommer även i fortsättningen att starta med den prissumma de är påförda under gällande regler. Enda skillnaden är att dessa inte kommer att räknas upp vid årsskiftet i de fall det hade varit aktuellt, utan hästarna kommer efter årsskiftet att starta med samma tvångstartsumma som de haft i år.

Leave a comment